NORGE
DE "FALSKE" MONEFELDT´ER
Det er naturligvis forkert at sige, at der er tale om falske Monefeldtér. Der menes hermed blot, at det er Monefeldtér der ikke biologisk eller familiemæssigt er forbundet med Monefeldt-slægten, og derfor figurerer de heller ikke på slægtstavlen.

Der er tale om to børn, Jørgen og Jens Monefeldt Lorentzen, født henholdsvis i 1788 og 1790 i St. Magleby på Amager som sønner af degnen Thomas Lorentzen. Det har været lidt kringlet at finde frem til en forklaring på navngivningen, men efter udredningen er den ganske enkel:

Degnen i St. Magleby, Thomas Lorentzen, gifter sig den 10. september 1789 med

S A R A      S M I D T
født 22. december 1756
død 26. november 1790

der ifølge folketællingen i 1787 er tjenestepige hos bogholder Jens Monefeldt i København.

I 1788, et år før Sara bliver gift med degnen, føder hun et barn der døbes
                                 JØRGEN MONEFELDT LORENTZEN

Parret bliver gift den 10. september 1789 og i 1790 føder Sara en søn der døbes
                                 JENS MONEFELDT LORENTZEN

Monefeldt-navnet får børnene i veneration for Jens Monefeldt, der er død den 2. november 1788.

At det forholder sig således bekræftes bl.a. af, at blandt fadderne ved børnenes dåb ses Andreas Monefeldt, der er broder til Jens Monefeldt og en Poul Lorentzen, der formentlig er broder til Thomas Lorentzen. Da Poul Lorentzen og hans kone i 1777 får et barn døbt er Jens Monefeldt og Thomas Lorentzen faddere.

Her kunne historien slutte, men den begynder først her, idet et medlem af Monefeldt-familien i 1928 bemærker, at der i Drammen i Norge er et legat til fordel for fattige søfolk og fiskere og at legatstifteren hed Monefeldt. Denne oplysning bliver først forfulgt i 1966 i forbindelse med slægtsforskningen med en henvendelse til Magistraten i Drammen , der svarede således:

"Finansrådmanden skal i denne forbindelse få meddele, at der i Drammen er oprettet et legat med betegnelsen
                            "Georg Monefeldt Lorentzens Legat"
Dette legat er stiftet av skibsrederne Thomas Lorentzen (født 6. December 1829, død 14. November 1890) og James Stove Lorentzen (født 7. December 1821, død 14. April 1901) til minne om deres afdøde far, hvis navn legatet bærer. Denne drev etter det oplyste et større skipsrederi og skibsbyggere på Strømsø i Drammen. Han var født 22. December 1788 og døde 24. Maj 1861. Ifølge legatets statutter skal afkastningen anvendes til understøttelse af værdige trengende etterlatte av forulykkede sømænd som er hjemmehørende i Drammen.

Tingene er således næsten på plads, men bliver yderligere bekræftet af Statsarkivet i Oslo hvorfra arkivar H. Nordby skriver:

"Jeg er kommet til det resultat, at far til de tre skibsredere som oprettede "Georg Monefeldt Lorentzens Legat" hedder Jørgen og ikke Georg, til trods for at det siges at det bærer deres fars navn.

Kan det tænkes at legatet er opkaldt efter broderen Georg, som døde i 1873, da legatet er konfirmeret i 1879."

Arkivar H. Nordby giver en del yderligere oplysninger og medsender en slægtstavle fra Dalgobes samlinger om denne slægt, hvoraf det fremgår at Jørgen Lorentzens far er degn på Amager i Danmark.

DET NORSKE
SHIPPING DYNASTI
LORENTZEN SKIBS

I 1826 købte Jørgen Monefeldt Lorentzen en svensk bygget skonnert, som han kaldte "Norge". Han var på det tidspunkt 38 år gammel, og hvordan hans liv har formet sig indtil dette tidspunkt vides ikke.

Jørgen Monefeldt Lorentzen omtales som en dansk søkaptajn, der sejlede mellem Drammen i Norge og Leith i Skotland. I 1828 gifter han sig med Jane Campbell, enke efter Arthur Stove, der var en af hans venner. Jørgen Monefeldt Lorentzen adopterer Janes søn fra første ægteskab, der herefter bærer navnet James Stove Lorentzen, og familien flyttede til Drammen i Norge.


Jane Cambell og Jørgen Monefeldt Lorentzen

I de følgende år øgedes familien med 3 børn:
                   1829 Thomas Lorentzen
                   1831 Georg Monefeldt Lorentzen
                   1833 Henry Cambell Lorentzen

Samtidig med at familien voksede udvidede Jørgen Monefeldt Lorentzen sine interesser med opkøb i andre både, og i 1850 startede han sit eget skibsbygningsfirma, Lorentzen Verven, og konstruerede sit første skib "Sally".

Adoptivsønnen James Stove Lorentzen blev ligesom sin far skibskaptajn, og opbyggede sit eget shipping kompagni. Han købte "Tvende Brødre", som han selv førte og et andet skib, som han kaldte "Hero". Ligesom sin far gik han ind i skibsbyggeri, og i 1867 købte han 2 sejlskibe mere.

Skibsredernes familie og historien om den er stor og lang. Her sluttes den med at fortælle om Georg Monefeldt Lorentzen, der mistede livet i en kraftig storm i Nordsøen. Det hedder herom:

James og Henry var netop sejlet gennem en forfærdelig storm i Nordsøen, da de passerede et skib, der sejlede i modsat retning i det dårlige vejr. Skibet var "Dana", og ombord på dette skib var deres broder Georg.

James og Henry var bekymrede for, hvorvidt "Dana" kunne overleve en sådan storm. Deres bekymring viste sig at være velbegrundet, idet skibet og mandskab forsvandt.

Hvad der virkelig skete den skæbnesvangre dag, blev klart mange år senere, da en flaske, indeholdende et brev fra Georg, blev skyllet op på kysten ved Skagen og videresendt til hans familie.

Hvis det er Guds vilje at kalde os til ham, skrev Georg gribende i brevet, der endvidere berettede om hvordan en af mandskabet blev kvæstet og sejlene på skibet daskede frit, men at moralen forblev høj.

Brevet, der nu er rammet ind, hænger på kontoret i Lorentzen Skibs.

---oooOooo---