FAMILIENS "SORTE FÅR"

Omkring 1960, medens slægtsforskningen endnu var i sin vorden, dukkede et gulnet stykke papir op. Papiret var skrevet af Hjulmand Daniel Martin Monefeldt, et oldebarn af stamfaderen.

På den ene side af papiret har Daniel skrevet navne og fødselsdatoer på sine 11 børn og navne og bryllupsdag på sine 2 koner. På den anden side af papiret er der en opskrift på grøn maling.

Oplysningerne om disse mange børn kom efterhånden på plads, men der blev ved at mangle én, nemlig Jens Peder Danielsen Monefeldt, født 1847. - Kirkebogen bekræftede hans eksistens, men mere var der tilsyneladende ikke at finde om ham.

Først mange år senere under efterforskningen af en dansk/norsk gren dukker et nyt stykke papir op, der fortæller, at stamfaderen til denne gren er Jens Peder Danielsen Monefeldt.

Det oplyses, at Jens Peder er død 36 år gammel på Helsingør Sygehus den 8. Juni 1883, og at han var rejsende. En notits i Helsingør Dagblad siger at han var kolportør og det betyder, at han sikkert har solgt skillingsviser og andre små tryksager.

Det hed sig i familien om ham, at Jens Peder var rejst til Amerika, men et barnebarn fortalte mig, efter megen overvejelse, at sandheden var, at han havde hængt sig. Jens Peder Monefeldt var gift med Gustava Persson, efter sigende plejedatter fra en svensk præstefamilie. De fik 3 børn - 1 dreng og 2 piger.

Den yngste af de to piger ser ud til at være død som lille. Den ældste pige, født 1870, kom til at hedde Camilla Monefeldt Andersen, og navnet Andersen kan kun skyldes adoption. Hun blev gift med kgl. Kancelliråd Jens Peter Carlsen i København.

Jens Peders enke, Gustave Monefeldt, gifter sig ikke igen. Hun flytter til København en tid og tilbage til Helsingør, hvor hun i 1904, som sin for længst afdøde mand, bliver begravet på Helsingør Kirkegård.

Sønnen Peter Gustav Monefeldt´s opvækst vides der intet om, men ifølge hans senere løbebane har den været noget speciel. Herom et andet sted - se under Norge 2.