MONEFELDT I NORGE

Ved et besøg hos en ældre slægtning i Nakskov, frisørmester Luther Monefeldt, i 1955 fortalte denne:

"Omkring år 1900 havde min far, Leonhard, besøg af en Peter Gustav Monefeldt, som boede hos os gennem længere tid. Hvem han var ved jeg ikke, kun at det var noget familie til min far. Peter Gustav var tryllekunstner, og hans kone optrådte som den ubindelige "DETBARE BRACH". De optrådte rundt omkring på Lolland, og Leonhard kørte dem rundt med hest og vogn."

Ud over disse oplysninger var Luther også i besiddelse af et brev med følgende ordlyd:

København d. 28/3 1928          

Hr Luther Monefeldt,
Kooperative Barbersalon,
Nakskov.

Hr. Monefeldt.
Da jeg har hørt, at der skal bo en Monefeldt i Nakskov, vil jeg skrive og forespørge derom. Da jeg også er en Monefeldt, så kunne det jo være, at vi er i slægt med hinanden. Min fader var artist som jeg også er, og hed Peter Gustav Monefeldt, og var født her i Danmark, hvor hans fader døde i ung alder.
                                                  Håber at høre fra Dem snarest da jeg rejser
                                                  til Finland på lørdag middag kl. 12.
                         Hilsen Jens Monefeldt
                         Halmtorvet 12,
                         København.

Luther reagerede ikke på denne henvendelse, men i 1932 besøgte Jens og hans kone Misse Luther i Nakskov - Luther beretter:

"Jens har fortalt mig, at de var 12 søskende. Jens Monefeldts kone er Wienerbarn, men hendes mor er gift med frisørmester Rose, Nytorv 3, København, så hvis du skriver til Rose, er det muligt du kan få Jens Monefeldts adresse der, og få oplysninger af ham om denne gren af familien."

Først mange år senere fik jeg mulighed for at gå videre på basis af Luthers beretning.
Jeg fandt frem til frisørmester Rose, der i mellemtiden var blevet oldermand for Københavns Frisørmesterlaug. I en telefonsamtale med Rose den 16. Januar 1967 fortalte han, at han netop samme dag havde fået brev fra Jens der boede i USA. Rose fortalte at Jens nu var 60 år og at Jens kone Misse, der var Roses plejedatter, var død for et år siden. Jens var gift igen med en dansk dame. - Til min store overraskelse oplyste Rose, at Jens havde en søster i København, Camilla Jensen, og gav mig adressen på hende.

Jeg kontaktede Camilla Jensen pr. telefon og fik lov at aflægge et besøg. Camilla kunne give en del oplysninger om sine søskende, sin mor og sin far, men kunne, eller rettere ville, ikke oplyse hvem Peter Gustavs far var eller hed. Det kom først frem ved et senere besøg - se beretningen om familiens "sorte får."

Peter Gustav døde da Camilla var 10 år. Camilla og broderen Jens samt endnu en søster, Gustava, var artister. Under et engagement i Svendborg traf Camilla Thorkild Jensen, der var tjener på "Casanova" hvor de optrådte. De blev gift og bosatte sig i København. Med i truppen fulgte en neger, Sam, der blev gift med søsteren Gustava. De rejste til Sydamerika. Sam har man senere hørt fra, men ikke fra søsteren.

Jens og hans kone Misse blev i 1940 amerikanske statsborgere. De har en datter, Gloria, det er gift og har flere børn. Såvel Jens som hans kone, samt datteren Gloria har besøgt Danmark flere gange, bl.a. i forbindelse med optræden på plænen i Tivoli.
Jens og Misse var artister i verdensklasse.

Men der manglede endnu mange oplysninger om denne gren af familien. Lykken ville, at Camilla i et brev til julen 1969 oplyste, at hun var kommet i besiddelse af flere oplysninger om familien. Oplysningerne fandtes i en notesbog hendes far havde skrevet i, og som hidtil havde været i broderen Jens besiddelse.

Jeg aflagde et nyt besøg hos Camilla, og fik lov at afskrive disse vigtige oplysninger. Camilla fortalte flere interessante ting om familien. Hendes far, Peter Gustav, er rejst til Norge omkring 1900, øjensynligt kort efter besøget hos Leonhard på Lolland. Tilsyneladende har Peter Gustav haft et lille telt, et lille cirkus eller måske rettere et gøglertelt. Familiens faste opholdssted (vinterkvarter) var Steinkjær nord for Trondheim, men rejste i øvrigt rund i landet og optrådte. Hans lille notesbog var skrevet med en særdeles nydelig og sirlig skrift. Den indeholdt foruden slægtsoplysninger notater om penge, adresser m.v. og vidnede om fin orden i de personlige ting.

Det fremgår af Peter Gustav egne optegnelser, at han var gift med Karen Johanne Andrea Hansen, men ifølge Camilla var han gift med Karens søster Gunna. De var katolsk gift og kunne ikke blive skilt. Karen og Peter Gustav levede imidlertid sammen i papirløst ægteskab.

Karen og Peter Gustav fik 11 børn, alle født i Norge. De ældste blev hos forældrene, to døde som små og de øvrige blev udsat (bortadopteret). Af hensyn til disse bortadopterede efterkommere i Norge medtages deres navne ikke her. Nogle af dem har fået navn efter deres adoptivforældre, medens andre fører Monefeldt-navnet videre, i nogle tilfælde som mellemnavn.