I forbindelse med slægtsforskningen, der startede i begyndelsen af 1950érne, er der fremkommet tre forskelligere udsagn om Monefeldt-slægtens oprindelse. Disse udsagn betegnes som familiekrøniken eller slægtskrøniken, idet det er hvad medlemmer af slægten har ment at vide eller har fantaseret sig til.

Det første udsagn er fra en slægtsbog om Holm-slægten, skrevet August Jagemann Holm 1800-1881. De to andre udsagn er skrevet af Julius Monefeldt 1862-1941 og af Camilla Karen Jensen, født Monefeldt 1908-1971.

Udsagnene er interessante på den baggrund, at der ingen personlig kontakt har været mellem de tre personer, der udtaler sig. Eksakte oplysninger om familiens oprindelse ser ud til, at være gået i glemmebogen i løbet af få generationer. Slægtskrøniken giver således ingen konkrete oplysninger om stamfaderen Martins Monefeld's herkomst.