DANSK VESTINDIEN
PUERTO RICO - U S A

Stamfaderens 12. barn Jens Monefeldt (1748-1788) blev som flere af sine brødre uddannet som købmand. Vi ved ikke så meget om ham før han i 1777 bliver gift med Henriette Marie Schmidt, og senere ses boende i Müntergaden i København med titel af bogholder.

I ægteskabet er der 2 børn, Jochum Martin Edvard og Alexander Gerhardt.

Stik imod genealogiens grundregel, at alt skal være dokumenteret, skal det her postuleres at Jens Monefeldt var fader til endnu et barn, nemlig Jens Alexander Monefeldt, født i Eckernførde - årstal kendes ikke, men uden tvivl inden Jens Monefeldt´s giftermål med Henriette Schmidt.

Det betyder ikke at denne Jens Alexander Monefeldt i Eckernførde er et uægte-skabeligt barn. Moderen kan være død i barselseng eller andet, men den lille Jens Alexander er formentlig vokset op hos bedsteforældre eller andet familie, idet hans far sandsynligvis ikke har været i stand til at tage sig af ham.

Historien om Jens Monefeldt er, kort fortalt, at han dør kun 40 år gammel. Den yngste af hans sønner bliver kun 16 år gammel. Tilbage er altså Jochum Martin Edvard og hans halvbroder Jens Alexander i Eckernførde.

Martin Edvard Monefeldt bliver handelsfuldmægtig, bor i København, får 3 piger og 3 drenge - og dør så i en alder af kun 46 år.

Den yngste af Martin Edvards drenge, Edvard Monefeldt, er kun 13 år da faderen dør og det er ham denne historie handler om.

Edvard Monefeldt kommer til de dansk vestindiske øer, hvor han bliver konfirmeret 1826 i Den lutherske Kirke i Christianssted, Sct. Croix. En dreng på 13 år rejser ikke alene til dansk-Vestindien. Forklaringen er, at Jens Alexander fra Eckernførde har taget drengen med til øerne. Det er en teori, men den bekræftes til dels af, at Jens Alexander Monefeldt, seafaring, født i Eckernførde får statsborgerskab på øerne 3.7.1826. - Tillige, at Edvard navngiver sin første søn Jens Alexander Gerhardt Monefeldt.

Edvard Monefeldt får en lang karriere på de dansk-vestindiske øer. I 1836 er han kgl. fuldmægtig og i 1841 kontorassistent på Sheriffens kontor. Men så i 1842 rejser han hjem til København for at læse til jurist. Inden afrejsen kuldlyste, d.v.s. vedkendte han sig, 4 børn med Rebecca Wolffsen, som han levede i naturligt/papirløst ægteskab med.

Under sit ophold i København bor Edvard ved sin storebroder, der er hørkræmmer i Store Kongensgade. Den 2. Maj 1846 bliver Edvard exam.juris og det nævnes ved den lejlighed, at han har været 19 år på Sct. Croix, og i flere af disse været byfogedfuld-mægtig i Christianssted.


Edvard returnerer til øerne, men det ser ud til at Rebecca Wolffsen er død, for i huset, New Street nr. 8 i Christianssted bor nu kun Edvard´s børn og nogle tjenestefolk. I 1847 gifter Edvard sig med Anna Eliza og fortsætter ellers sin karriere på øerne. I 1857 får Edvard autorisation til at fungere som translatør i det engelske sprog.


Edvard Monefeldt og Anna Eliza

I 1867 står Edvard Monefeldt i Hof- og Statsskalenderen under tjenestemænd i Dansk Vestindien som tolk og translatør, men omkring dette tidspunkt er han og Anna Eliza, samt 4 børn rejst til Puerto Rico hvor sønnen, Jens Alexander Gerhardt er adm. direktør for Oscar Bravo, Central Rochelaise, Sukkermølle og Rørmarker, Humacao.

Edvard og Anna Eliza bosætter sig i Humacao hvor de fejrer sølvbryllup i 1872. Året efter dør Anna Eliza og Edvard dør i 1878 og bliver begravet i Humacao. Edvard´s broder hjemme i Danmark er død i 1868 og forbindelsen hjem til er ophørt omkring dette tidspunkt.

Gennem sin søn Jens Alexander Gerhardt Monefeldt 1839 -1920 er Edvard Monefeldt stamfar til en gren af slægten Monefeldt med mange nulevende medlemmer i Puerto Rico og U.S.A.

Forbindelse med efterkommerne blev genoprettet i 1968 efter mere end l00 års forløb.


Jens Alexander Gerhardt Monefeldt. Født 1839 i sct. Croix, Dansk Vestindien og død 1920 i Mayaques, Puerto Rico.