UDVANDRENE
EFTERKOMMERE AF
RASMUS DANIEL MONEFELDT
KALDET RASMUS LANGEBÆK

Rasmus Langebæk blev kaldt Langebæk for ikke at blive forvekslet med en farbroder, der ligeledes hed Rasmus. Rasmus Langebæk, der var født 1840 giftede sig i 1869 med Sophie Eleonora Hansen. De boede i starten i Vordingborg hvor deres første børn blev født. Rasmus erhvervede imidlertid en ejendom i Viemose ved Kalvehave, hvor han nedsatte sig som selvstændig snedker.


Rasmus Daniel Monefeldt, kaldet Rasmus Langebæk, og Sophie Eleonora. Sølvbryllupsbillede 3. Dec. 1894.

Ægteparret fik mange børn, hvoraf nogle imidlertid døde som små. Ud over børnenes navne var kendskabet til denne familie meget lille, indtil et gammelt familienotat, skrevet omkring 1930 af en lillebroder til Rasmus Langebæk, bl.a. fortæller:

"Vor broder Rasmus Langebæk havde 3 sønner og 2 døtre i Amerika, den ældste søn Carl har 4 sønner og 2 døtre, alle gifte - undtagen den yngste. 7 børnebørn havde han."

Ingen andre kilder har oplyst noget om disse emigranter, og kontakten hjem til familien er sikkert ophørt ved generationsskifte - før 2. Verdenskrig.

Tid efter anden dukkede der navne og adresser op på personer i USA, der kunne formodes at stamme fra denne gren af familien. Breve til disse forblev enten ubesvarede eller kom retur.

Men i 1994 skete der noget. Mrs. Penny Allen, boende i staten Washington, havde i nogen tid samlet oplysninger om sin familie, og var i den forbindelse kommet i besiddelse af et af de ubesvarede breve fra Danmark. Ud over oplysninger om den efterhånden vidt forgrenede familie i USA, havde Penny Allen også søgt oplysninger om familiens herkomst i Danmark.

Emigranthistorien ser i korthed således ud:

Rasmus Langebæks ældste søn, Carl Kristian Monefeldt, rejste alene i 1893, 20 år gammel. Den første tid har sikkert været vanskelig. Et barnebarn fortæller for eksempel, at Carl i et år hvor han arbejdede for Northwestern Jernbane, levede i en lukket godsvogn.


Carl Kristian Monefeldt var den første af familien der rejste. Her er han fotograferet ved sit hus sammen med en del af familien omkring 1915.
Bagerst til venstre ses moderen Sophie Eleonora.

Meldingerne hjem til har dog været opmuntrende, for i årene fra 1905 til 1911 fulgte resten af familien efter.

I 1905 emigrerede Peter Frederik Monefeldt med sin kone Marie og sønnen Arne med emigrantskibet "Oscar II".

Samme år flytter Rasmus Langebæk og Sophie Eleonora til København, hvor det ser ud til at hele familien har boet inden den videre færd til Amerika.

I 1906 dør fhv. snedkermester Rasmus Daniel Monefeldt og bliver bisat på Bispebjerg Kirkegård.

I 1907 emigrerede Anna Kristine Monefeldt og hendes mand, Jacob Jørgensen, med skibet "Hellig Olav" med deres tre børn Gudrun, John og Kaj.

I 1910 emigrerede Rasmus Monefeldts enke, Sophie Eleonora, sammen med sin datter Marie og Maries søn Erik. (Erik er Penny Allens far).

I 1911 emigrerede Julius Monefeldt med sin kone Mary og deres to børn Ella og Gudrun.


Sophie Eleonora og datteren Marie Sophie Monefeldt med sin søn Erik Kjær Monefeldt. De emigrerede i 1910 og Erik er født i 1903.
_____________________________________________________________________


Sophie Eleonora og datteren Anna Kristine Monefeldt uden for Hjemmet i Chicago - formentlig omkring 1915.

Resultatet af denne søskendefloks udvandring er, at familien efter tre generationer i Amerika, er mere talrig end familien hjemme i Danmark! Sammen med Penny Allen er det lykkedes at få denne familiegren med i Monefeldtérnes familiehistorie. Der er blevet udarbejdet en slægtsbog, der ud over at findes på danske arkiver, er trykt i en engelsk udgave, således at familiemedlemmer i USA også har glæde af denne.

Adskillige familiemedlemmer fra USA har siden "genforeningen" besøgt Danmark, hilst på slægtninge her og besøgt familiehistoriske steder.


"Dick" og "Kay" besøgte Danmark i 1995 og er her fotograferet i Ulse Kirke ved Gisselfeld hvor Stamfaderen Martin Monefeldt viedes til Else Maria Harring i 1729.
Dick - Richard Peter Samuelsen - er barnebarn af Anna Kristine Monefeldt.