Mange mennesker, både familie og andre, har bidraget til kaste lys over Monefeldt-slægten, og ikke mindst disse bidrag har været med til at sætte kolorit på slægtshistorien.

Indsamlingen af oplysninger har fundet sted siden begyndelsen af 1950'erne, og hidhører i det væsentligste fra de kilder, der kan findes i de offentlige arkiver.

Slægtstavlen, der dækker perioden fra 1700 til 2000, er nu så omfattende at enhver ny oplysning rimeligt nemt vil kunne indpasses.

Familien vokser stadig og det kan være svært at følge de nyeste generationer. Derfor skal der her lyde en stor opfordring til at bidrage med oplysninger om børn, giftermål m.v., således at slægtstavlen kan blive så komplet som mulig.

På forhånd tak for hjælpen

Send mail til bent.monefeldt@stofanet.dk
eller skriv til

Bent Monefeldt
Nygade 49
5500 Middelfart